Servicecheck

2 Servicecheck

Formøde

 • Afgrænsning af område
 • Orientering om fremgangsmåde
 • Orientering om den videre proces

Analyse

Besøg i de aftalte områder

 • Studie af kunder
 • Studie af medarbejdere og system
 • Interview af kunder
 • Interview af medarbejdere
 • Foreløbigt resultat til medarbejderne

Afrapportering

 • Orientering om afviklede aktiviteter
 • Orientering om konklusion
 • Forslag til forbedring
 • Overordnet gennemgang af rapport og aflevering af rapport
 • Opfølgningsmøde

Sidefod2

Lær at nyde forandringer!