Strategisk planlægning

5 Strategisk Planlægning

Formøde

 • Præsentation af virksomhedens idegrundlag
 • Præsentation af virksomhedens mission
 • Præsentation af virksomhedens vision
 • Præsentation af virksomhedens værdier
 • Præsentation af virksomhedens organisation
 • Status på virksomheden
 • Reflektion over præsentationerne
 • Den videre proces

Proces

Udarbejdelse af forretningsplan
 • Mission
 • Vision
 • Værdier
 • Mål og delmål
 • Interessentanalyse
 • Risikoanalyse
 • Handlingsplan
 • Udarbejdelse af implementeringsplan/forandringsprojekt
Implementering
Opfølgning

 

Sidefod

 

Lær at nyde forandringer!